BlackBerry Curve 9330 9300 - Thẻ SIM

background image

Thẻ SIM

Tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ không dây và mạng không dây, điện thoại BlackBerry® của bạn có thể không
sử dụng thẻ SIM.