BlackBerry Curve 9330 9300 - Sao chép các số liên lạc từ thẻ SIM vào danh sách địa chỉ liên hệ

background image

Sao chép các số liên lạc từ thẻ SIM vào danh sách địa chỉ
liên hệ

Tùy vào nhà cung cấp dịch vụ không dây và mạng không dây, tính năng này có thể không được hỗ trợ.
1. Trong danh sách liên lạc, hãy bấm phím

> Danh bạ SIM.

2. Bấm phím

> Sao chép Tất cả vào Danh bạ.

Lưu ý: Nếu bạn tìm cách sao chép một số liên lạc trên thẻ SIM có số điện thoại trùng với số điện thoại của một số
liên lạc đã xuất hiện trong danh sách địa chỉ liên hệ của bạn, điện thoại BlackBerry® sẽ không sao chép số liên lạc
trên thẻ SIM này.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Thẻ SIM

260