BlackBerry Curve 9330 9300 - Sao chép số liên lạc từ danh sách địa chỉ liên hệ vào thẻ SIM

background image

Sao chép số liên lạc từ danh sách địa chỉ liên hệ vào thẻ SIM

1. Trong danh sách địa chỉ liên hệ, hãy nhấp vào một số liên lạc.
2. Đánh dấu một số điện thoại.
3. Bấm phím

> Sao chép vào Danh bạ SIM.

4. Bấm phím

> Lưu.