BlackBerry Curve 9330 9300 - Tùy Chọn Bảo Mật cho tin nhắn

background image

Tùy Chọn Bảo Mật cho tin nhắn

Chặn tin nhắn đến

Nếu tài khoản email của bạn sử dụng BlackBerry® Enterprise Server, bạn có thể không chặn hoặc bỏ chặn tin nhắn
PIN từ các số liên lạc bên trong hoặc bên ngoài tổ chức của bạn, hoặc cả hai. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với
quản trị viên của bạn.
1. Trên Màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn.
2. Nhấp Bảo mật > Tường lửa.
3. Chọn hộp chọn bên cạnh một hoặc nhiều loại tin nhắn.
4. Bấm phím

> Lưu.

Lưu ý: Mặc dù bạn không nhận được những tin nhắn đã chặn trên điện thoại BlackBerry, các tin nhắn đã chặn có
thể góp phần vào việc sử dụng dữ liệu trong gói dịch vụ không dây của bạn. Bạn có thể chặn không cho chuyển tiếp
email đến điện thoại của mình mà không góp phần vào việc sử dụng dữ liệu bằng cách tắt tính năng chuyển tiếp
email hoặc bằng cách sử dụng các bộ lọc email.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Tin nhắn

93

background image

Cho phép nhận tin nhắn từ các số liên lạc trong danh sách địa chỉ liên
hệ của bạn hoặc danh sách người gửi được phép

1. Trên Màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn.
2. Nhấp Bảo mật > Tường lửa.
3. Chọn các hộp chọn Danh Bạ hoặc Địa chỉ riêng, Số Điện thoại, hoặc mã PIN.
4. Bấm phím

> Lưu.

Thêm một số liên lạc vào danh sách người gửi được phép

1. Trên Màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn.
2. Nhấp Bảo mật > Tường lửa.
3. Trong mục Chung, nếu hộp chọn Bật chưa được chọn, hãy chọn nó.
4. Trong mục Chặn Tin Nhắn Đến, hãy chọn một hoặc nhiều loại tin nhắn.
5. Trong mục Ngoại trừ, hãy chọn hộp chọn Địa chỉ Cụ Thể, Số Điện Thoại, hoặc PIN.
6. Nhấp Thêm.
7. Bấm phím

.

8. Nhấp vào một trong các mục menu sau:

Thêm Địa Chỉ Email
Thêm Số Điện Thoại
Thêm PIN

9. Trong hộp thoại Nhập ngoại trừ mới, hãy nhập thông tin của số liên lạc.
10. Bấm phím trên bàn phím.
11. Bấm phím

> Lưu.

Cài lại bộ đếm tin nhắn bị chặn

1. Trên Màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn.
2. Nhấp Bảo mật > Tường lửa.
3. Chọn một loại tin nhắn.
4. Bấm phím

> Cài Lại Số Đếm hoặc Cài Lại Tất Cả Số Đếm.