BlackBerry Curve 9330 9300 - Gỡ rối: Trình Duyệt

background image

Gỡ rối: Trình Duyệt

Không có trình duyệt nào trên điện thoại của tôi

Tùy vào gói dịch vụ không dây của bạn, tính năng này có thể không được hỗ trợ.
Hãy kiểm tra xem điện thoại BlackBerry® của bạn có được kết nối với mạng không dây không.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Trình Duyệt

165

background image

Tôi không thể phát một bài hát hoặc video trên trang web

Điện thoại BlackBerry® của bạn có thể không hỗ trợ kích cỡ hoặc định dạng tập tin của bài hát hoặc tập tin video.

Tôi nhận được lời nhắc chuyển mạng khi nghe một bài hát hoặc xem
video trực tuyến

Nếu bạn nhận được lời nhắc chuyển mạng có nghĩa là bạn không thể nghe một bài hát hoặc xem video trực tuyến
với cấu hình trình duyệt bạn đang sử dụng. Nếu bạn chuyển mạng, bạn có thể phải trả thêm phí. Để biết thêm thông
tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ không dây hoặc người quản trị.

Để dừng nhận lời nhắc này, trong trình duyệt, hãy bấm phím

> Tùy chọn. Trong mục Chung, dưới Nhắc

Trước khi, hãy bỏ chọn hộp chọn Chuyển sang Mạng của Nhà cung cấp Dịch vụ Mạng để Phát Media Trực
tuyến
.

Tôi không thể mở một tab mới

Bạn có thể không có đủ bộ nhớ trên điện thoại BlackBerry®. Hãy thử hoàn tất các thao tác sau đây:

Đóng tab mà bạn không cần dùng.

Đóng các ứng dụng khác mà bạn không cần mở.

Các chủ đề liên quan

Đóng ứng dụng để nó không chạy trên nền, 221
Mở, đóng, hoặc chuyển giữa các tab, 13

Hướng Dẫn Sử Dụng

Trình Duyệt

166