BlackBerry Curve 9330 9300 - Phím tắt trình duyệt

background image

Phím tắt trình duyệt

Để sử dụng phím tắt trình duyệt, bạn có thể cần bật tính năng phím tắt trong tùy chọn trình duyệt. Tùy thuộc vào
ngôn ngữ nhập văn bản mà bạn đang sử dụng, một số phím tắt có thể không khả dụng.

Chèn dấu chấm (.) trong trường địa chỉ
web

Bấm phím Space.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Trình Duyệt

164

background image

Chèn dấu gạch chéo (/) trong trường địa
chỉ web

Bấm phím Shift và phím Space.

Dừng tải trang web

Bấm phím Escape.

Đóng trình duyệt

Bấm và giữ phím Escape.

Trên một trang web

Chuyển nhanh giữa các tab

Bấm W

Phóng to vào một trang web

Bấm I

Thu nhỏ từ một trang web

Bấm O

Đến trang bắt đầu

Bấm G

Trở về trang chủ

Bấm H

Mở danh sách chỉ mục

Bấm K

Thêm chỉ mục

Bấm A

Xem danh sách những trang web bạn mới
truy cập gần đây

Bấm Y

Làm mới trang web

Bấm R

Tìm văn bản trên trang web

Bấm F. Để tìm kiếm ví dụ tiếp theo của văn bản, bấm V.

Mở tùy chọn trình duyệt

Bấm S

Di chuyển quanh trang web

Di chuyển lên một màn hình

Bấm phím Shift và phím Space.

Di chuyển xuống một màn hình

Bấm phím Space.

Di chuyển lên phía trên cùng của trang web Bấm T
Di chuyển xuống phía dưới cùng của trang
web

Bấm B